Zespół Szkół w Wołominie

 

Nawigacja

Kontakt

  • Zespół Szkół w Wołominie
    ul. Legionów 85
  • (22)776-27-53
    fax: (22)776-27-53

Mapa

Historia Szkoły Kronika Szkoły

O szkole

Historia Szkoły

1 września 1946 roku otworzono w Piotrkowie Trybunalskim kurs hutmistrzów dla hutników pracujących w zakładach szklarskich. Jednak taki kurs nie zaspokajał potrzeb rozwijającego się przemysłu szklarskiego, dlatego też z początkiem 1948 roku otworzono Gimnazjum Przemysłowe Hutnictwa Szkła w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski był wówczas centralnym ośrodkiem szklarskim.

Od 1 września 1951 roku szkoła jako Technikum Przemysłu Szklarskiego z Piotrkowa przeniosła się do nowego gmachu w Wołominie. W miarę rozwoju szkoły rosły jej potrzeby. Rozwinięto działalność wychowawczo-pedagogiczną, organizowano pracownię, doskonalono metody pracy. 1 lutego 1955 roku przy Technikum Przemysłu Szklarskiego powstał zaoczny wydział tegoż Technikum, a 1 września 1968 roku Kuratorium powołało Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W 1991 roku otwarto II Liceum Ogólnokształcące w Wołominie, które obecnie jest wiodącym typem szkoły w Zespole Szkół.

W roku szkolnym 2002/2003, po reformie oświaty, uruchomione zostały dwa oddziały Liceum Ogólnokształcącego o kierunku: matematyczno–informatycznym i biologiczno–chemicznym, jeden oddział Liceum Profilowanego o profilu usługowo–gospodarczym oraz jedna klasa wielozawodowa Szkoły Zawodowej.
Obecnie wzbogaciliśmy ofertę o liceum ogólnokształcące o profilu dziennikarskim oraz o technikum hotelarskie.

Cechą charakterystyczną naszej szkoły jest długa i bogata historia. Atmosfera pracy i nauki, stosunki międzyludzkie i koleżeńskie w zespole pedagogów i uczniów były i są bardzo dobre. Mamy zapewnioną należytą bazę dydaktyczną, dobrą kadrę pedagogiczną i sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju.

Przez lata dobrze wypełniane były zadania szkoły, które z powodzeniem realizowali nauczyciele pracujący w szkole, jak i dyrektorzy: Aleksander Dorzański, Teodor Gumiński, Piotr Rostkowski, Ryszard Ludwiniak, Andrzej Rudnik, Leszek Lewkowicz,  a od 2007 roku Marek Łączyński