Zespół Szkół w Wołominie

 

Navigation

Kontakt

  • Zespół Szkół w Wołominie
    ul. Legionów 85
  • (22)776-27-53
    fax: (22)776-27-53

Mapa

Przedmioty zawodowe

Przedmioty Zawodowe

 

PROGRAMY NAUCZANIA
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
→ /oświata/programy nauczania/wykazy programów/nauczanie zawodowe

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
→ /oświata /kształcenie zawodowe/podstawy programowe /

 

Nazwy wszystkich przedmiotów zawodowych w całym cyklu nauczania
(przedmioty zawodowe).

 

l.p.    Nazwa i symbol zawodu    Nr programu nauczania

1    Sprzedawca 522[01]    522[01]/ZSZ,SP/MEN/2007.02.08

Organizacja sprzedaży      
Sprzedaż towarów      
Towaroznawstwo      
Podstawy działalności handlowej     

2    Kucharz małej gastronomii 512[05]    512 [05]/SZ/MENiS/ 2002.05.08

Podstawy żywienia człowieka      
Wyposażenie techniczne      
Organizacja bezpieczeństwo i hig. pracy      
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem      
Podstawy rachunkowości gastronomicznej     

3    Fotograf 313[05]    313[05]/ZSZ/MENiS/2002.08.26

Materiałoznawstwo
Rysunek i kompozycje
Urządzenia i sprzęt fotograficzny
Technologia
Podstawy działalności zakładu fotograficznego

4    Fryzjer 514[01]    514 [01] /SZ/MENiS/ 2004.06.03


Higiena       
Materiały fryzjerskie      
Technologia fryzjerstwa      
Stylizacja      
Podstawy działalności usługowej     

5    Murarz 712[06]    52 07 /SZ / MEN /1997.05.12

Dokumentacja techniczna      
Technologia     

6    Dekarz 713[01]    713[01] /SZ/MEN/2000.01.20

Dokumentacja techniczna      
Technologia     

7    Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]    52 05 /SZ,LZ,SP / MEN /1998.04.28

Dokumentacja techniczna      
Podstawy budownictwa ogólnego      
Technologie instalacyjne     

8    Malarz –tapeciarz 714[01]    52 03 /SZ / MEN /1998.04.28

Dokumentacja techniczna
Technologia      
9    Lakiernik 714[03]    714[03]/SZ/MENiS/2002.08.26

Chemia z materiałoznawstwem
Rysunek techniczny z maszynoznawstwem
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pomiary techniczne
Technologia

10    Blacharz samochodowy 721[03]    721[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.26

Rysunek techniczny
Budowa pojazdów samochodowych
Technologia napraw blacharskich
Obsługa klienta w warsztacie blacharskim

11    Operator obrabiarek skrawających 722[02]    37 02 /SZ,LZ /MEN/ 1998.03.09

Rysunek techniczny      
Technologia ogólna      
Podstawy maszynoznawstwa i automatyki      
Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki      
Pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC     

12    Ślusarz 722[03]    37 03 / SZ,LZ,SP / MEN /1997.05.12

Rysunek techniczny      
Technologia ogólna      
Elementy elektrotechniki i elektroniki      
Techniki komputerowe      
Technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów     

13   Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]    723[04]/ZSZ,SP/MEN/2007.05.14

Podstawy konstrukcji maszyn      
Technologia mechaniczna      
Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej      
Konstrukcja pojazdów samochodowych      
Eksploatacja pojazdów samochodowych      
Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych     

14    Elektryk 724[01]    724[01]/SZ/MEN/2001.07.13

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
Podstawy elektrotechniki
Elektroenergetyka
Pomiary elektryczne

15    Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]    742[02]/ZSZ,SP/MEN/2005.09.01

Podstawy techniki
Podstawy Elektrotechniki i elektroniki
Konstrukcja pojazdów samochodowych
Przepisy ruchu drogowego
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Specjalizacja

16    Elektromechanik 724[05]    724[05]/ZSZ/MENiS/2002.08.20

Podstawy techniki
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektryczna i elektroniczna
Aparaty i urządzenia elektryczne
Maszyny elektryczne

17    Cukiernik 741[01]    741[01] /SZ,LZ /MEN/2000.11.10

Technika w  produkcji cukierniczej      
Technologie produkcji cukierniczej      
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej     

18    Stolarz 742[01]    4302 /SZ,LZ, /MEN /1997.06.09

Rysunek techniczny i konstrukcje      
Technologia i materiałoznawstwo      
Maszyny i narzędzia     

19    Piekarz 741[02]    741[02]/SZ,MEN/2000.12.05


Wyposażenie techniczne piekarni      
Produkcja piekarska      
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej